AcasăActualitateADMITEREA in institutiile de invatamant ale M.A.I. – sesiunea 2017

ADMITEREA in institutiile de invatamant ale M.A.I. – sesiunea 2017

Inspectoratul de Politie Judetean Botosani, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfasoara in perioada 24.04.2017 – 21.07.2017, activitatea de recrutare si selectie a candidatilor pentru participarea la concursul de admitere in institutiile de invatamant care realizeaza formarea initiala a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2017, invatamant cu frecventa si invatamant cu frecventa redusa.

Inspectoratul Judetean de Politie Botosani recruteaza candidati pentru:

A. Invatamantul postliceal

a) concursul de admitere la Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina si Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca;
b) concursul de admitere la scolile postliceale din cadrul M.Ap.N., pe locurile M.A.I.

B. Invatamantul superior

a) concursul de admitere in Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti, Facultatea de Politie – programul de studii universitare de licenta/specializarea „Ordine si siguranta publica”, forma de invatamant cu frecventa (doar pentru locurile aprobate I.G.P.R.) si forma de invatamant cu frecventa redusa (doar agenti de politie din cadrul M.A.I);
b) concursul de admitere in Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti, Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative – programul de studii universitare de licenta/specializarea „Drept”, forma de invatamant cu frecventa, atat pentru locurile proprii – IGPR cat si pentru locurile altor beneficiari.
d) concursul de admitere la institutiile de invatamant superior ale M.Ap.N., pe locurile M.A.I (cu exceptia candidatilor pentru Academia Fortelor Aeriene ”Henri Coanda” Brasov).
e) concursul de admitere la Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul”, pe locurile M.A.I.

CONDITII SI CRITERII DE RECRUTARE

Candidatii care vor sa se inscrie la concursurile organizate pentru admiterea in institutiile de invatamant postliceal si de invatamant superior – forma cu frecventa trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii legale si criterii specifice de recrutare:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) sa cunoasca limba romana scris si vorbit;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa fie apt din punct de vedere medical, fizic si psihologic. Aptitudinea se constata de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicala si evaluare psihologica, potrivit reglementarilor specifice in domeniu. In situatia in care se constata inaptitudinea pentru oricare dintre situatii, procedura de recrutare inceteaza pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologica se sustine inaintea examinarii medicale.
e) sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concursul de admitere;
f) sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinta care indeplineste conditiile de valabilitate, din care sa rezulte faptul ca au sustinut si promovat examenul de bacalaureat;
g) sa aiba un comportament corespunzator principiilor care guverneaza profesia de politist;
h) sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei cand a intervenit reabilitarea;
i) sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;
j) sa nu fi fost destituite dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare, in ultimii 7 ani;
k) nu au desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;
l) sa aiba inaltimea de minimum 1,70 m barbatii si 1,65 m femeile;
m) sa nu aiba semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara;
n) sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant.

Suplimentar fata de conditiile si criteriile de mai sus, candidatii recrutati pentru admiterea pe locurile rezervate M.A.I. la alte institutii de invatamant din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala trebuie sa indeplineasca si criteriile specifice de recrutare si selectie impuse de organizatori, dupa caz.

Persoanele care intentioneaza sa candideze la concursul de admitere organizat de ACADEMIA NATIONALA DE INFORMATII „MIHAI VITEAZUL” trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) au cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania (atat candidatii cat si sotii/sotiile acestora, in cazul celor casatoriti);
b) au varsta de pana la 23 ani impliniti in cursul anului 2017;
c) sunt absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat sau cu adeverinta care dovedeste sustinerea examenului de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2017;
d) au avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8,00 si media minima la examenul de bacalaureat 7,00;
e) cunosc foarte bine si au capacitatea de a se exprima clar si corect in limba romana;
f) nu au repetat, in timpul liceului, unul sau mai multi ani de studiu, din motive imputabile;
g) sunt „apti medical” conform baremelor stabilite de S.R.I;
h) sunt apti psihologic;
i) au o conduita civica si morala corespunzatoare;
j) nu au fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune savarsita cu intentie si nu au executat o pedeapsa cu inchisoarea ca urmare a savarsirii unei infractiuni din culpa; nu sunt in curs de cercetare sau judecata;
k) in situatia in care fac parte din partide, formatiuni sau organizatii politice, sa declare in scris ca dupa admitere renunta la calitatea de membru al acestora;
l) candidatii care participa ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizatii sau societati comerciale sa declare sub semnatura ca odata cu admiterea vor renunta la aceste calitati;
m) sunt dispusi ca, dupa finalizarea ciclului de formare profesionala in cadrul Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul”, sa desfasoare activitati, in calitate de ofiteri de informatii, in orice zona a teritoriului national, potrivit intereselor si nevoilor institutiei, in conformitate cu angajamentul semnat cu unitatea care intocmeste dosarul de candidat;
n) accepta, in situatia in care vor fi declarati „Admis”, interzicerea ori restrangerea exercitarii unor drepturi si libertati cetatenesti prevazute de legislatia in vigoare;
o) accepta efectuarea de verificari asupra activitatii si comportamentului lor, precum si verificarile de securitate, prevazute in H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informatii secrete de stat;
p) in situatia in care candidatii au mai urmat o forma de pregatire similara, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, in conformitate cu art. 142 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de scolarizare de care au beneficiat anterior cu finantare de la bugetul de stat. Incasarea sumei reprezentand contravaloarea serviciilor de scolarizare se realizeaza de catre institutia de invatamant superior de stat care a asigurat scolarizarea. Cu ocazia inmatricularii in cadrul Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul”, candidatii vor prezenta dovada ca au efectuat integral sau efectueaza in rate plata serviciilor de scolarizare.

De la conditiile de inscriere stabilite pentru persoanele care intentioneaza sa candideze la concursul de admitere organizat de Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul” nu se acorda derogari.

Nu se pot inscrie la concursul de admitere organizat de Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul”:
a) tinerii care fac parte din organizatii aflate in afara legii, precum si cei care nu dovedesc respect si devotament fata de valorile democratiei, fata de statul de drept si institutiile sale;
b) adeptii unor culte sau organizatii religioase ale caror precepte contravin normelor de pastrare a ordinii publice, incalca bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
c) cei cunoscuti ca avand trasaturi negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiter de informatii.

Admitere in Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti, invatamant cu frecventa redusa.

Personalul M.A.I. care doreste sa se inscrie la concursurile organizate pentru admiterea in institutiile de invatamant superior – forma cu frecventa redusa trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii legale si criterii specifice de recrutare:

a) sa fie apt din punct de vedere medical, fizic si psihologic. Aptitudinea se constata de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicala si evaluare psihologica, potrivit reglementarilor specifice in domeniu. In situatia in care se constata inaptitudinea pentru oricare dintre situatii, procedura de recrutare inceteaza pentru candidatul respectiv.
b) la data inscrierii are o vechime de minimum 1 an in cadrul structurilor M.A.I, in calitate de agent de politie, respectiv subofiter sau maistru militar;
c) sa fi obtinut calificativul de cel putin „bine”, la ultima evaluare anuala;
d) sa nu fie pusi la dispozitie ori suspendati din functie in conditiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a) si b) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) sa nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare.

TERMENELE DE INSCRIERE LA CONCURSURILE DE ADMITERE SI DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CANDIDAT

Cererile de inscriere a candidatilor pentru concursul de admitere se vor primi in perioada:
– 24.04.2017 – 26.05.2017 – candidatii care opteaza pentru institutiile de invatamant superior ale M.A.I, M.Ap.N. si S.R.I, precum si pentru unitatile de invatamant postliceal ale M.Ap.N.;
– 24.04.2017 – 21.07.2017 – candidatii care opteaza pentru unitatile de invatamant postliceal ale M.A.I.

Datele limita pentru depunerea dosarelor de recrutare, in volum complet, sunt:
– 9 iunie 2017 – in cazul candidatilor inscrisi pentru concursul de admitere la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” (forma de invatamant cu frecventa, respectiv frecventa redusa),la institutiile de invatamant superior ale M.Ap.N. si S.R.I, precum si pentru unitatile de invatamant postliceal ale M.Ap.N.;
– 03 august 2017 – candidatii inscrisi pentru unitatile de invatamant postliceal ale M.A.I.(pentru Scolilor de agenti de politie „Vasile Lascar” Campina si „Septimiu Muresan” Cluj Napoca).

Atentie!!!

Documentele depuse de candidati la dosar vor fi prezentate personalului cu atributii de recrutare din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Botosani, in original, urmand ca fotocopii ale acestora sa fie certificate pentru conformitate cu originalul si semnate atat de catre candidat cat si de catre personalul cu atributii de recrutare. Documentele solicitate in copie pot fi depuse si in copie legalizata, din initiativa candidatului.

Detaliile privind continutul probelor de verificare a cunostintelor si calendarul desfasurarii acestora la institutiile de invatamant superior/unitatile de invatamant postlicieal ale M.A.I, M.Ap.N si S.R.I se vor consulta pe site-ul oficial al fiecarei institutii de invatamant.

Persoanele interesate sa participe la concursurile organizate in vederea admiterii in institutiile de invatamant superior/unitatile de invatamant postliceal din cadrul M.A.I., M.Ap.N. ori S.R.I. trebuie sa se prezinte la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani (B-dul. M. Eminescu, nr.57, municipiul Botosani, jud. Botosani), pentru informare, indrumare si inscriere in perioada 24.04.2017 – 26.05.2017 (candidatii care opteaza pentru institutiile de invatamant superior ale M.A.I, M.Ap.N. si S.R.I, precum si pentru unitatile de invatamant postliceal ale M.Ap.N.), respectiv 24.04.2017 – 21.07.2017 (candidatii care opteaza pentru unitatile de invatamant postliceal ale M.A.I.), in zilele de marti si joi, intre orele 1200- 1500.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 08:00 – 16:00 la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0231/507168 .

Totodata:

Relatii suplimentare, inclusiv cifrele de scolarizare pentru sesiunea 2017, vor putea fi obtinute accesand site-ul I.P.J. Botosani, respectiv site-ul unitatilor de invatamant!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

Sorin Bozdon on Locuri de munca in Germania
Mai terminati odata! on 23 august 2013 – Vine Apocalipsa!
MUIE ROMANIA !!! on MODIFICARI la Codul Rutier
virginia manu on PILDA ZILEI: Te-am invatat
liviu cioroaba on SFORAITUL poate ucide!
virginia manu on PRINTESA DIANA, asasinata!
INSURATELU VIORICA on 48 de romani CAPTIVI in LIBIA
Zugravescu Mihaela B on Cautam colaboratori!
eleonora hreniuc on DOAR O VORBA: Parloaga din ograda
Ziarul Adevarul on BANCUL ZILEI: Acelasi material
Sebastian Butu on FENOMEN RAR in decembrie 2013!
Agentie Matrimoniala on BANCUL ZILEI: Agentia matrimoniala
Eutanasiati Maidanez on FAMILIA LUI IONUT, atacata de caini!
ionescu crenguta on COJILE DE BANANE fac minuni!
Anunturi Libertatea on SERBAN HUIDU revine in televiziune!
TRAIAN TANASA on Pacalelile de 1 APRILIE!
Mocanu Nicolae on A murit din cauza unui OU!
IACOB VIOREL on ANUNT DE ANGAJARE
motoc cristian on POLITISTII incep PROTESTE !
Mitrea Stefan on POLITISTII incep PROTESTE !
Doina Balasa on Dolarul a luat viteza
gh. hreapca on DRUM BUN, PRIETEN DRAG!
gh. hreapca on DRUM BUN, PRIETEN DRAG!
nicu stratulat on DRUM BUN, PRIETEN DRAG!
un alegator on Surpriza la BALUSENI!
un pnlist on Surpriza la BALUSENI!
STEFAN ELENA on Surpriza la BALUSENI!
lingau elena stefan on Surpriza la BALUSENI!
lingau elena stefan on Surpriza la BALUSENI!
psihanalistul on Surpriza la BALUSENI!
ion ursu on Surpriza la BALUSENI!
fatalau nechifor ioan on Surpriza la BALUSENI!
fatalau nechifor ioan on Surpriza la BALUSENI!
ion ursu on Surpriza la BALUSENI!
ion ursu on Surpriza la BALUSENI!
fatalau nechifor ioan on Surpriza la BALUSENI!
STEFAN ELENA on Surpriza la BALUSENI!
STEFAN SILVIU CRISTIAN on Surpriza la BALUSENI!
STEFAN SILVIU CRISTIAN on Surpriza la BALUSENI!
STEFAN SILVIU CRISTIAN on Surpriza la BALUSENI!
lingau elena stefan on Surpriza la BALUSENI!
UN PRIETEN on Surpriza la BALUSENI!
ion ursu on Surpriza la BALUSENI!
ion ursu on Surpriza la BALUSENI!
ion ursu on Surpriza la BALUSENI!
STEFAN ELENA on Surpriza la BALUSENI!
STEFAN ELENA on Surpriza la BALUSENI!
ion ursu on Surpriza la BALUSENI!
STEFAN ELENA on Surpriza la BALUSENI!
IOAN NECHIFOR on Surpriza la BALUSENI!
ion ursu on Surpriza la BALUSENI!
CORURILE DE COPII on Surpriza la BALUSENI!
IOAN NECHIFOR on Surpriza la BALUSENI!
IOAN NECHIFOR on Surpriza la BALUSENI!
Spridon Cristian on ANUNT DE ANGAJARE
Spridon Cristian on ANUNT DE ANGAJARE
cursurigratisonline on Euro scade spre 4,55 lei