Home Actualitate Proiectul „Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina”...

Proiectul „Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina” la final

Proiectul „Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina”

Serviciul de Refacere și Dezvoltare a Infrastructurii din Regiunea Cernăuți (Ucraina), în calitate de Lider, împreună cu UAT Județul Botoșani, în calitate de partener, a implementat proiectul „Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina”, cod 1HARD/3.1/24 în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, Apelul de proiecte – Proiecte HARD, Prioritatea 3.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi instrumentelor TIC, Obiectiv Tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului şi a rețelelor şi sistemelor comune de transport.

Perioada de implementare a proiectul a fost de 24 luni.

Proiectul a avut în vedere îmbunătățirea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Județul Botoșani – Regiunea Cernăuți, prin reabilitarea și modernizarea a 4,86 km de drum, pe teritoriul Regiunii Cernăuți. Reabilitarea drumului Diakivtsi-Racovăț va avea efecte pozitive asupra creșterii cooperării transfrontaliere între județul Botoșani și regiunea Cernăuți.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea și susținerea cooperării transfrontaliere între România și Ucraina, în sfera capacității de tranzit și a infrastructurii de transport, prin lucrări de construcție pe drumul către punctul de frontieră Diakivtsi-Racovăț.

Rezultatele proiectului sunt:

– 4,86 km de drum modernizat: Diakivtsi (UA) – Racovăț (RO);

– crearea, de către Județul Botoșani, în calitate de partener, a unei strategii pentru dezvoltarea transporturilor în regiunea transfrontalieră, pentru a sprijini viitoarele proiecte de reabilitare a infrastructurii de transport și frontieră;

– organizarea unei sesiuni de instruire privind implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și unei conferințe internaționale privind transportul transfrontalier;

– dotarea cu echipamente IT a echipelor de proiect, de ambele părți ale graniței.

Valoarea totală a proiectului este de 2.038.937,65 Euro, din care valoarea eligibilă nerambursabilă, 1.835.043,88 Euro, sumă alocată pentru Județul Botoșani – 48.196 Euro și pentru Serviciul de Refacere și Dezvoltare a Infrastructurii din Regiunea Cernăuți – 1.990.741,65 Euro.

Exit mobile version