AcasăAnunțuriANUNT DE ANGAJARE

ANUNT DE ANGAJARE

DJDP Botosani organizeaza la sediul institutiei, str. Victoriei nr. 2, municipiul Botosani, judetul Botosani, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

BAZA BOTOSANI:
1. Muncitor calificat (vopsitor industrial) treapta profesionala II

BAZA TRUSESTI:
1. Muncitor calificat (cantonier) treapta profesionala I

BAZA SAVENI:
1. Muncitor calificat (cantonier) treapta profesionala V

– Compartimentul mecanizare:

1. Sofer (camionagiu) treapta profesionala I

2. Muncitor calificat (electrician auto) treapta profesionala I

Pentru a ocupa un post contracual vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare (HGR 1027/2014):

a) are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestatape baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice minime necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

a) Sofer (camionagiu) treapta profesionala I:
– vechime: minim 3 ani si 6 luni;
– studii: absolvent scoala profesionala/scoala generala;
– permis de conducere: B, C, E.

b) Muncitor calificat (cantonier) treapta profesionala I:
– vechime: minim 9 ani;
– studii: absolvent scoala profesionala/scoala generala.

c) Muncitor calificat (cantonier) treapta profesionala V:
– vechime: minim 3 ani si 6 luni;
– studii: absolvent scoala profesionala/scoala generala.

d) Muncitor calificat (vopsitor industrial) treapata profesionala II:
– vechime: minim 3 ani si 6 luni;
– studii: absolvent scoala profesionala/scoala generala si certificate de calificare in domeniu.

e) Muncitor calificat (electrician auto) treapta profesionala I:
– vechime: minim 9 ani;
– studii: scoala profesionala/scoala generala si certificate de calificare in domeniu (electrician auto).

Conform Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractul din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

1. cererea de inscriere la concurs la adresa conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

3. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Minisiterul Sanatatii.

In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetuk de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Calendarul de desfasurare a concursului:

17.03.2016, ora 09.00: proba scrisa;

21.03.2016, ora 09.00: proba interviu.

Data limita pana la care se depun actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul DJDP Botosani si la telefon 0231.520.792.

2 COMENTARII

  1. Vrei sa-? imbunatates? viata?Noi i? oferim sansa unui cas?g substan?al. Nu rata oportunitatea de a-? rotunji veniturile prestand o ac?vitate usoara, muncind la domiciliu. Ai nevoie de cunos?nte minime de u?lizare a calculatorului si internetului. Plata cas?gurilor este garantata prin contract legal de comision oferit din prima zi. Pentru detalii trimite un mail cu textul PROIECT la adresa:[email protected]

  2. Vrei sa-? imbunatates? viata?Noi i? oferim sansa unui cas?g substan?al. Nu rata oportunitatea de a-? rotunji veniturile prestand o ac?vitate usoara, muncind la domiciliu. Ai nevoie de cunos?nte minime de u?lizare a calculatorului si internetului. Plata cas?gurilor este garantata prin contract legal de comision oferit din prima zi. Pentru detalii trimite un mail cu textul PROIECT la adresa [email protected]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

Sorin Bozdon on Locuri de munca in Germania
Mai terminati odata! on 23 august 2013 – Vine Apocalipsa!
MUIE ROMANIA !!! on MODIFICARI la Codul Rutier
virginia manu on PILDA ZILEI: Te-am invatat
liviu cioroaba on SFORAITUL poate ucide!
virginia manu on PRINTESA DIANA, asasinata!
INSURATELU VIORICA on 48 de romani CAPTIVI in LIBIA
Zugravescu Mihaela B on Cautam colaboratori!
eleonora hreniuc on DOAR O VORBA: Parloaga din ograda
Ziarul Adevarul on BANCUL ZILEI: Acelasi material
Sebastian Butu on FENOMEN RAR in decembrie 2013!
Agentie Matrimoniala on BANCUL ZILEI: Agentia matrimoniala
Eutanasiati Maidanez on FAMILIA LUI IONUT, atacata de caini!
ionescu crenguta on COJILE DE BANANE fac minuni!
Anunturi Libertatea on SERBAN HUIDU revine in televiziune!
TRAIAN TANASA on Pacalelile de 1 APRILIE!
Mocanu Nicolae on A murit din cauza unui OU!
IACOB VIOREL on ANUNT DE ANGAJARE
motoc cristian on POLITISTII incep PROTESTE !
Mitrea Stefan on POLITISTII incep PROTESTE !
Doina Balasa on Dolarul a luat viteza
gh. hreapca on DRUM BUN, PRIETEN DRAG!
gh. hreapca on DRUM BUN, PRIETEN DRAG!
nicu stratulat on DRUM BUN, PRIETEN DRAG!
un alegator on Surpriza la BALUSENI!
un pnlist on Surpriza la BALUSENI!
STEFAN ELENA on Surpriza la BALUSENI!
lingau elena stefan on Surpriza la BALUSENI!
lingau elena stefan on Surpriza la BALUSENI!
psihanalistul on Surpriza la BALUSENI!
ion ursu on Surpriza la BALUSENI!
fatalau nechifor ioan on Surpriza la BALUSENI!
fatalau nechifor ioan on Surpriza la BALUSENI!
ion ursu on Surpriza la BALUSENI!
ion ursu on Surpriza la BALUSENI!
fatalau nechifor ioan on Surpriza la BALUSENI!
STEFAN ELENA on Surpriza la BALUSENI!
STEFAN SILVIU CRISTIAN on Surpriza la BALUSENI!
STEFAN SILVIU CRISTIAN on Surpriza la BALUSENI!
STEFAN SILVIU CRISTIAN on Surpriza la BALUSENI!
lingau elena stefan on Surpriza la BALUSENI!
UN PRIETEN on Surpriza la BALUSENI!
ion ursu on Surpriza la BALUSENI!
ion ursu on Surpriza la BALUSENI!
ion ursu on Surpriza la BALUSENI!
STEFAN ELENA on Surpriza la BALUSENI!
STEFAN ELENA on Surpriza la BALUSENI!
ion ursu on Surpriza la BALUSENI!
STEFAN ELENA on Surpriza la BALUSENI!
IOAN NECHIFOR on Surpriza la BALUSENI!
ion ursu on Surpriza la BALUSENI!
CORURILE DE COPII on Surpriza la BALUSENI!
IOAN NECHIFOR on Surpriza la BALUSENI!
IOAN NECHIFOR on Surpriza la BALUSENI!
Spridon Cristian on ANUNT DE ANGAJARE
Spridon Cristian on ANUNT DE ANGAJARE
cursurigratisonline on Euro scade spre 4,55 lei