Home Anunțuri Convocare AGA la Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani

Convocare AGA la Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani

DCIM100MEDIADJI_0213.JPG

Consiliul de Conducere al Fundației Județene pentru Tineret Botoșani cu sediul la Casa Tineretului din Municipiul Botoșani, Bd. M. Eminescu nr. 48 convoacă în conformitate cu art. 9 alin (1) din Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare al FJT Botoșani, în ședință extraordinară Adunarea Generală a Asociațiilor în data de 15.09.2023, ora 18.00, la sediul din Municipiul Botoșani.

Adunarea Generală va avea următoarea ordine de zi:

Finalizarea procesului decizional privind construcția unei clădiri în proximitatea imediată de către BOLD IMPEX SRL.

Ajustarea bugetului pentru alocarea unui salariu nou pentru un angajat.

Diverse.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar AGA se reconvoacă în aceeași zi la ora 18.30 în conformitate cu art. 9 alin (3) din Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare al FJT Botoșani.

Președinte,

Carciuc Cristina

Exit mobile version