Home Anunțuri Convocare AGA la Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani

Convocare AGA la Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani

DCIM100MEDIADJI_0213.JPG

Consiliul de Conducere al Fundației Județene pentru Tineret Botoșani cu sediul la Casa Tineretului din Municipiul Botoșani, Bd. M. Eminescu nr. 48 convoacă în conformitate cu art. 9 alin (1) din Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare al FJT Botoșani, în ședință ordinară Adunarea Generală a Asociațiilor în data de 26.04.2023, ora 18.00, la sediul din Municipiul Botoșani.

Adunarea Generală va avea următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea situațiilor financiar-contabile pentru anul 2023 în vederea depunerii acestora la ANAF.
  2. Aprobare cererilor de admitere a Structurilor Asociative de Tineret care au depus cerere de a avea un reprezentant desemnat ca membru cu drept de vot în cadrul Adunării Generale.
  3. Verificarea respectării criteriilor de admitere de către S.A.T. cu reprezentanți în cadrul Adunării Generale.
  4. Diverse.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar AGA se reconvoacă în aceeași zi la ora 18.30 în conformitate cu art. 9 alin (3) din Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare al FJT Botoșani.

Președinte,

Oana Onciu

Exit mobile version