Au INCEPUT INSCRIERILE in doua SCHEME de MINIMIS! Ce trebuie sa faci ca sa PRIMESTI BANI pentru AFACEREA ta

Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri si Turism a anuntat inceperea inscrierilor pentru doua programe de finantare prin care antreprenorii pot solicita statului bani pentru infiintarea si dezvoltarea propriilor afaceri. 

Sunt zece astfel de programe de finantare care urmeaza sa fie derulate in 2016. 
 
Prin Programul pentru comert si servicii se pot obtine pana la  135.000 de lei
 
Procedura de implementare a schemei de minimis din cadrul Programului de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata (Programul pentru comert si servicii) a fost aprobata prin Ordinul ministrului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri nr. 696/2016, document aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 509 si 509 bis din 6 iulie.
 
Programul pentru comert si servicii ofera posibilitatea de a obtine o finantare nerambursabila de maximum 90% (135.000 de lei/beneficiar) din valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru implementarea planurilor de afaceri depuse de antreprenori, ceea ce inseamna ca diferenta de 10% va fi suportata de solicitant prin intermediul fondurilor proprii.
 
Antreprenorii interesati sa-si inscrie planurile de afaceri in Programul pentru comert si servicii o pot face online, in perioada 12-21 iulie, pe site-ul www.aippimm.ro. Incrierile se vor incheia in seara zilei de 21 iulie, la ora 20.00.
 
Ajutorul nerambursabil de pana la 135.000 de lei se adreseaza societatilor comerciale (inregistrate in baza Legii societatilor nr. 31/1990) sau societatilor cooperative care sunt, ca urmare a numarului de angajati si a cifrei de afaceri:
 
Microintreprinderi sau Intreprinderi Mici si Mijlocii.
 
In 2016, bugetul alocat Programului pentru comert si servicii este de 21,049 milioane de euro, in scadere fata de anul trecut. Totusi, programul va permite finantarea unui numar de cel putin 156 de societati, dupa cum au anuntat recent reprezentantii Guvernului.
 
Ce criterii de eligibilitate trebuie indeplinite
 
Conform normelor in vigoare, pentru a se putea inscrie in program si beneficia de ajutorul financiar, societatea comerciala solicitanta trebuie sa indeplineasca anumite conditii, dupa cum urmeaza:
 
– societatea este autonoma, partenera sau legata, avand pana la 249 de angajati si 50 de milioane de euro cifra de afaceri;
– societatea are, la momentul deschiderii aplicatiei electronice, o vechime de cel putin doi ani de data inregistrarii la Registrul Comertului;
– codul CAEN pentru care se solicita finantare este autorizat cu cel putin trei luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii;
– entitatea nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
– nu este in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita.
Programul prezentat este singurul care acorda finantare nerambursabila ce sprijina activitatile de comert, acestea nefiind eligibile in cadrul altor programe europene sau nationale, scrie avocatnet.ro
 
Totodata, este important sa precizam ca persoanele care detin calitatea de asociat, actionar sau administrator in mai multe societati pot solicita sprijinul financiar nerambursabil in cadrul acestei masuri o singura data. 
 
De retinut este faptul ca statul acorda alocatii financiare nerambursabile pentru urmatoarele investitii:
 
– echipamente IT si tehnica de calcul, licente, sisteme audio-video;
cititoare de cod de bare, cantare electronice, aparate de marcat fiscal;
– masini, utilaje, instalatii de lucru;
– electro sau moto-stivuitoare;
– active necorporale, precum: brevete, marci, licente, software;
mobilier, aparatura birotica;
– autoutilitare, dar numai pentru transportul marfurilor proprii, fara a fi prestate servicii de transport catre terti;
– certificarea unui sistem de management al calitatii mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor;
realizarea unui site pentru prezentarea activitatii;
– participarea la cursuri de instruire in domeniul activitatilor pentru care s-a solicitat finantare;
– consultanta pentru intocmirea proiectului in vederea obtinerii finantarii, in procent de 4% din valoarea eligibila, dar nu mai mult de 5.769 lei.
 
Exista si unele cheltuieli neeligibile, respectiv cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune ori instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate. In plus, prin Programul pentru comert si servicii nu se finanteaza activele achizitionate in sistem de leasing si activele second-hand.
 
INSCRIEREA online in program
 
Pentru a putea inregistra cererea, este necesara crearea unui cont folosind adresa de e-mail a beneficiarului, aceeasi adresa mentionata in Planul de Investitii si Cererea de finantare.
 
Un singur solicitant poate completa o singura data cererea de acord de principiu pentru finantare. 
 
Calcularea punctajului se face automat si este necesara obtinerea unui punctaj de cel putin 50 de puncte pentru a putea fi selectat de principiu pentru finantare.
 
Ulterior, in termen de trei zile de la data publicarii pe site a listei solicitantilor ce au obtinut cel putin 50 de puncte, se vor transmite solicitantilor scrisori de instiintare cu privire la acceptarea acestora in vederea evaluarii administrative.
 
Desi programul este intitulat Comert – Servicii, trebuie retinut faptul ca prestarea serviciilor este incurajata in detrimentul celei de comert, prin acordarea unui punctaj suplimentar de cinci puncte.
 
Depunerea fizica a documentatiei
 
In termen de maximum zece zile lucratoare de la primirea scrisorilor de instiintare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativa, solicitantii au obligatia depunerii la sediul Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC) de care apartine judetul in care este inregistrata firma solicitanta:
 
– cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;
– certificatul constatator in original, emis de Registrul Comertului;
situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierdere, date informative si anexe), precum si balantele de verificare;
– declaratie pe propria raspundere privind lipsa datoriilor fiscale catre bugetul general si bugetele locale (certificatele fiscale se vor depune la data semnarii contractului de finantare);
– imputernicirea semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii solicitante, in cazul in care o alta persoana decat aceasta semneaza cererea-tip de acord de principiu pentru finantare.
 
Verificarea documentelor depuse si a planurilor de investitii online se va face in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii acestora.
 
Dupa finalizarea verificarii, solicitantii acceptati de principiu pentru finantare vor primi prin fax, e-mail sau posta scrisoarea privind acordul de principiu pentru finantare, urmand ca in termen de zece zile lucratoare de la primirea acesteia partile sa semneze contractul de finantare.
 
La semnarea contractului de finantare se vor solicita dovezi ale capacitatii financiare ale firmei, pentru asigurarea contributiei proprii la valoarea eligibila de 10%. Documentele acceptate sunt:
 
– scrisoare de confort (angajanta);
– extras de cont care sa demonstreze ca beneficiarul dispune de  suma necesara cofinantarii;
– linie de credit.
 
La data semnarii contractului de finantare, solicitantii trebuie sa prezinte certificatele fiscale privind lipsa datoriilor la bugetul de stat si bugetele locale.
 
Totodata, potrivit normelor aplicabile in prezent, perioada de monitorizare a acestui program este de trei ani. Prin urmare, in perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2019, societatea trebuie sa mentina investitia pentru care a primit ajutor, sa mentina locurile de munca nou-create, dar si cele existente la data inscrierii in program.
 
Mai mult, beneficiarii sunt obligati sa nu instraineze si sa nu schimbe destinatia bunurilor achizitionate prin program, sa le mentina in stare de functionare si sa le pastreze in proprietatea societatii pe intreaga perioada de monitorizare a programului.
 
In caz contrar, se va propune demararea procedurilor de recuperare a alocatiei financiare nerambursabile, impreuna cu penalitatile aferente.
 
PROGRAMUL FEMEIA MANAGER: Antreprenoarele pot obtine pana la 50.000 de lei
 
Cel de-al doilea program lansat pe 12 iulie este destinat antreprenoarelor si este valabil pentru toate regiunile tarii, bugetul alocat de stat in 2016 fiind de 500.000 de lei. Astfel, programul ofera femeilor antreprenor un ajutor financiar de maximum 50.000 de lei, reprezentand 90% din investitii, urmand ca diferenta de 10% sa fie acoperita din fondurile proprii ale beneficiarelor.
 
De altfel, procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazuta in cadrul Programului national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii (Programul Femeia manager) a fost aprobata prin intermediul Ordinului ministrului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri nr. 693/2016, act publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 508 si 508 bis din 6 iulie.
 
In conditiile in care bugetul alocat anul acesta (500.000 de lei) este de doua ori mai mic decat cel de anul trecut, vor exista mai putine beneficiare (cel putin zece, dar numarul poate creste, in functie de suma alocata fiecarei antreprenoare acceptate in program). 
 
„Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola. Dupa crearea contului de inscriere aplicatia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj si un link de confirmare. Dupa confirmare, aplicatia va deveni activa pentru completarea online a planului de afaceri si incarcarea in aplicatie a documentelor solicitate (…)”, stabilesc dispozitiile in vigoare.
 
Spre deosebire de inscrierile in Programul pentru comert si servicii, inscrierile in programul Femeia manager se incheie cu cinci zile mai repede.
 
Obiectivul principal al schemei de minimis a Guvernului il reprezinta „stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice private infiintate de catre femei, prin facilitarea  accesului acestora la finantare, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de  finantare”.
 
Potrivit reglementarilor in vigoare, in Programul Femeia manager se pot inscrie:
 
– societatile comerciale constituite in baza Legii societatilor nr. 31/ 1990 sau OUG nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri. Prin urmare, sunt eligibile pentru inscierea in program societatile pe actiuni (SA), societatile cu raspundere limitata (SRL), dar si cele cu raspundere limitata – debutant (SRL-D);
persoanele fizice autorizate (PFA), intreprinderile individuale (II) sau intreprinderile familiale (IF), constituite in baza OUG nr. 44/2008.
 
Ce alte criterii trebuie sa mai indeplineasca entitatile solicitante
 
Celelalte conditii pe care categoriile de entitati enumerate anterior trebuie sa le indeplineasca pentru a se putea inscrie in program si primi sprijinul sunt:
 
– sa aiba cel mult trei ani de la inregistrarea la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei de inscriere online in Program;
– sa fie detinute total sau majoritar de catre femei. Mai exact, cel putin unul dintre asociati sa fie femeie si sa detina minimum 50% din partile sociale ale societatii (in cazul microintreprinderilor) sau reprezentantul persoanei fizice autorizate/al intreprinderii individuale sa fie femeie;
– sa nu aiba datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
– codul CAEN pentru care se solicita finantarea sa fie eligibil si autorizat la momentul inscrierii online;
– sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul general consolidat si bugetele locale;
sa aiba sediul, sa fie inregistrate si sa isi desfasoare activitatea pe teritoriul Romaniei;
– sa nu fie in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
– ajutorul de minimis acordat prin Programul Femeia manager sa nu depaseasca plafonul de 200.000 de euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica si 100.000 de euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra-cost;
sa nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta sa fie deja executata si creanta integral recuperata;
– sa obtina cel putin 60 puncte in urma completarii online a planului de afaceri.
Ce tipuri de cheltuieli sunt eligibile
 
Programul national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul IMM permite includerea urmatoarele cheltuieli in planul de afaceri:
 
– echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii;
– active necorporale;
– mobilier, birotica:
– echipamente IT, tehnica de calcul;
– mijloace de transport marfa, in legatura cu activitatea desfasurata;
realizarea unui site de prezentare;
– consultanta pentru intocmirea documentatiei;
– cursuri pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale.
 
De retinut este ca statul nu acorda ajutoarele nerambursabile pentru:
 
– intermedieri financiare si asigurari;
– tranzactii imobiliare;
– activitati de jocuri de noroc si pariuri;
– productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope;
– productie sau comercializare de produse energetice, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie, precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis (de exemplu, pescuitul, acvacultura, cresterea animalelor, cultivarea plantelor nepermanente si fabricarea/comercializarea produselor din tutun).
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Moderarea comentariilor este activată. Poate dura ceva timp până ce comentariul tău va fi aprobat.

Politica de comentarii : Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material.


Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.


Site-ul http://www.reporterul.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.