Home Economie FISC: Important pentru contribuabilii care trebuie sa depuna Formularul 394

FISC: Important pentru contribuabilii care trebuie sa depuna Formularul 394

Reprezentantii Directiei Generale a Finantelor Publice Botosani aduc in atentia contribuabililor noutatile privind deducerea taxei pe valoare adaugata.

„Prin Hotararea Guvernului nr.84 din 6 martie 2013 au fost modificate si completate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. Potrivit pct.17 de la Cap. E. Titlul VI «Taxa pe valoarea adaugata» din hotarare, pentru achizitiile de bunuri si servicii pe baza de bonuri fiscale emise in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, deducerea taxei poate fi justificata cu bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate in conformitate cu prevederile art.155 alin.(11), (12) si (20) din Codul fiscal daca furnizorul/prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului”, precizeaza Radu Turcanu, directorul executiv al DGFP Botosani.

Formularul 394 „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” se completeaza si se depune de catre mai multe categorii de contribuabili. Una dintre aceste categorii este reprezentata de catre  persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art.153 din Codul fiscal, si care sunt obligate la plata taxei conform art.150 alin.(1) si (7) din Codul fiscal pentru operatiuni impozabile in Romania conform art.126 alin.(1) si taxabile cu cota prevazuta de lege. Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare.

Formularul 394 se depune si de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevazuta de lege.

„Foarte important este ca declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise/primite in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea «taxare inversa» sau «TVA la incasare», precum si bonurile fiscale cu valoare sub 100 de euro care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate pentru care beneficiarul a solicitat inscrierea codului de inregistrare in scopuri de TVA. Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare”, mai precizeaza directorul Radu Turcanu.

Reprezentantii DGFP Botosani mai informeaza ca Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborata cu Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare poate fi vizualizata pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – www.anaf.ro, la sectiunea „Legislatie”.

Tot pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate fi  vizualizat si Formularul 394, precum si instructiunile de completare a acestuia, la sectiunea „Asistenta Contribuabili”, rubrica „Toate formularele, cu explicatii”.

Birourile pentru asistenta contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice pot oferi informatiile detaliate privind completarea si depunerea acestui formular.

Exit mobile version