Vei putea cere Fiscului recalcularea impozitelor si contributiilor pe care le ai la plata

Contribuabilii pot solicita ANAF recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, insa din acest an, anumite persoane vor putea solicita si recalcularea platilor anticipate cu titlu de contributii sociale obligatorii, potrivit unui proiect de ordin al Fiscului. 

Concret, aceste recalculari vor putea fi cerute de contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si care inceteaza sau suspenda temporar o activitate in cursului anului fiscal, precum si de catre pensionari si persoanele asigurate in sisteme proprii de sanatate.
 
Procedura privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, aprobata prin Ordinul ANAF nr. 2365/2014, urmeaza sa fie actualizata, potrivit unui proiect de ordin pe care Fiscul l-a lansat recent in dezbatere publica, scrie avocatnet.ro
 
Potrivit referatului de aprobare al proiectui de act normativ al ANAF, sunt vizate atat actualizarea referintelor legislative, precum si actualizarea continutului actelor procedurale emise in desfasurarea procedurii de recalculare. De asemenea, se doreste modificarea termenelor de depunere a declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si introducerea recalcularii platilor anticipate cu titlu de contributii sociale obligatorii.
 
Totodata, vor fi stabilite platile anticipate in cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri impozabile pe fractiuni de an din activitati independente, din activitati agricole, din silvicultura si piscicultura.
 
Mai mult, potrivit referatului de aprobare al proiectului de ordin al Fiscului, in continutul formularului 600 “Declaratie privind indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria persoanelor asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii” se propune clarificarea unor informatii privind statutul de asigurat la sistemul public de pensii, necesare stabilirii contributiei de asigurari sociale, in cazul notarilor publici.
 
Concret, se vizeaza inlocuirea anexei nr. 1 la Ordinul ANAF nr. 3655/2015, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr, 938 din 18 decembrie 2015, cu o anexa cuprinsa in proiectul de ordin al Fiscului.
 
Noul Cod fiscal, intrat in vigoare la 1 ianuarie, prevede ca in situatia incetarii sau suspendarii temporare a activitatii, in cursul anului fiscal, precum si in situatia rezilierii contractelor de cedare a folosintei bunurilor, contribuabilii pot solicita organului fiscal recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, precum si a celor cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate.
 
De asemenea, in vederea recalcularii platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale, persoanele fizice care in cursul anului isi inceteaza activitatea si nu se mai incadreaza in categoria persoanelor care au obligatia platii contributiei de asigurari sociale, respectiv se incadreaza in categoria persoanelor care au calitatea de pensionari sau in categoria persoanelor asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care intra in suspendare temporara a activitatii potrivit legislatiei in materie, au obligatia de a depune la organul fiscal competent formularul 220 “Declaratia privind venitul estimat/norma de venit“.
 
Conform proiectului de ordin al Fiscului, procedura privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit si de contributii de asigurari sociale de sanatate, stabilite prin decizie de impunere, se va aplica de organul fiscal, in urmatoarele situatii:
 
a) rezilierea, in cursul anului fiscal, a contractelor de inchiriere, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda. Pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia situatiilor prevazute la art.121 alin.(8) si alin.(9) din Codul fiscal, contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei privind veniturile realizate. In cazul rezilierii contractelor de inchiriere pentru care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final.
b) incetarea activitatii in cursul anului fiscal sau suspendarea temporara a acesteia, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole impuse in sistem real, din silvicultura si din piscicultura;
c) corectia normelor de venit ca urmare a incetarii activitatii in cursul anului, a intreruperii temporare a acesteia, precum si in situatia dobandirii/pierderii calitatii de salariat;
d) depasirea numarului de 5 camere de inchiriat in cursul anului fiscal de catre persoanele care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;
e) completarea obiectului de activitate, in cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activitati impuse pe baza normelor de venit de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza normelor de venit;
f) completarea obiectului de activitate, in cursul anului fiscal, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activitati care nu sunt incluse in Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.
g) incadrarea, in cursul anului fiscal de impunere, in gradul de handicap grav sau accentuat a persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, din silvicultura si din piscicultura. Pentru aceasta situatie nu se efectueaza recalcularea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate.
 
Totodata, proiectul de act normativ stabileste ca procedura privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale, stabilite prin decizie de impunere, se va aplica in doua situatii, dupa cum urmeaza:
 
a) incetarea activitatii in cursul anului fiscal sau suspendarea temporara a acesteia, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si determina venitul net anual in sistem real si/sau pe baza normelor de venit;
b) persoanele fizice nu se mai incadreaza in categoria persoanelor care au obligatia platii contributiei, respectiv acestea intra in categoria celor care au calitatea de pensionari sau in categoria persoanelor asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii.
Recalcularea platilor anticipate va fi efectuata, ca si in prezent, de compartimentul cu atributii privind gestionarea declaratiilor fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, la solicitarea contribuabilului, cu o singura exceptie. In situatia in care un contribuabil va fi incadrat, in cursul anului fiscal de impunere, in gradul de handicap grav sau accentuat a persoanelor fizice si care va realiza venituri din activitati independente, din activitati agricole, din silvicultura si din piscicultura, recalcularea platilor anticipate se va efectua din initiativa organului fiscal, pe baza informatiilor detinute de acesta.
 
Contribuabilii care vor obtine venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, iar in cursul anului vor depasi numarul de 5 camere de inchiriat, vor avea obligatia sa notifice organului fiscal, prin depunerea formularului 220 ”Declaratia privind venitul estimat/norma de venit”.
 
Ca si in prezent, solicitarea privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, contributii de asigurari sociale de sanatate si contributii de asigurari sociale se va face de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia pe baza formularului 220 ”Declaratia privind venitul estimat/norma de venit”.
 
Contribuabilii care se vor afla intr-una dintre situatiile mentionate in partea de inceput a articolului vor putea solicita recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, contributii de asigurari sociale de sanatate si contributii de asigurari sociale pe baza Declaratiei privind venitul estimat/norma de venit (formular 220), in care se va bifa casuta „Recalcularea platilor anticipate” si casuta „Cu titlu de impozit” si/sau casuta „Cu titlu de contributii sociale”, dupa caz.  De asemenea, acest formular va fi insotit de urmatoarele documente justificative din care sa rezulte situatia contribuabilului, cuprinse in proiectul de ordin al Fiscului:
 
in cazul recalcularii platilor anticipate cu titlu de impozit si cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate: documente din care sa rezulte rezilierea contractelor de inchiriere (acordul de reziliere a contractului incheiat intre parti, declaratia pe propria raspundere, etc), documente care atesta incetarea activitatii si/sau suspendarea temporara a activitatii, potrivit legislatiei in materie, documente care atesta intreruperea temporara a activitatii sau alte documente care atesta situatia contribuabilului si care justifica solicitarea privind recalcularea platilor anticipate.
in cazul recalcularii platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale, documente care atesta incetarea activitatii si/sau suspendarea temporara a activitatii, potrivit legislatiei in materie, adeverinta eliberata de institutia in a carei evidenta contribuabilul figureaza ca are calitatea de asigurat, sau orice alt document care atesta calitatea de persoana asigurata in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, respectiv decizia de pensionare – in cazul persoanelor care au calitatea de pensionar.
 
Declaratia 220 impreuna cu documentele justificative vor fi depuse, in format hartie, la registratura organului fiscal sau se vor comunica prin posta cu confirmare de primire. In plus, formularul se va putea transmite si prin mijloace electronice de transmitere la distanta. In proiectul de ordin al Fiscului se mentioneaza ca data depunerii formularului 220 va fi data inregistrarii acestuia la organul fiscal sau data depunerii la posta. In cazul depunerii formularului 220 prin mijloace electronice de transmitere la distanta, data depunerii este data inregistrarii acestuia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezulta din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaratiei.
 
Formularul 220 va trebui sa fie depus, potrivit proiectului de ordin al Fiscului, la urmatoarele termene:
 
– in termen de 5 zile de la data rezilierii contractului de inchiriere sau de la data aparitiei uneia din situatiile pentru care se poate solicita corectia venitului net stabilit pe baza normelor de venit;
in termen de 30 zile de la data incetarii activitatii sau suspendarii temporare a acesteia, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, impuse in sistem real, din silvicultura si/sau din piscicultura (mentionam ca, in prezent, declaratia trebuie depusa in termen de 15 zile, in acest caz);
–  in termen de 30 zile de la data depasirii, in cursul anului fiscal , a numarului de 5 camere de inchiriat, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv (mentionam ca, in prezent, declaratia trebuie depusa in termen de 15 zile, in acest caz);
– in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de pensionare sau a adeverintei eliberate de institutia in a carei evidenta contribuabilul figureaza ca are calitatea de asigurat, sau a oricarui alt document care atesta calitatea de persoana asigurata in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii (mentionam ca aceasta situatie nu este prevazuta in actuala procedura);
– in termen de 30 zile de la completarea obiectului de activitate cu activitati noi (mentionam ca, in prezent, declaratia trebuie depusa in termen de 15 zile, in acest caz);
 
In situatia in care contribuabilii vor depune declaratia dupa expirarea acestor termene, organul fiscal va recalcula platile anticipate de la data depunerii formularului. Daca insa formularul va fi depus la termen, atunci solicitarea contribuabililor va fi solutionata, ca in prezent, in termen de 15 zile de la data primirii acesteia, se arata in proiectul de ordin al ANAF.
 
Daca documentatia depusa nu va fi suficienta pentru solutionarea cererii, organul fiscal va notifica contribuabilul pentru prezentarea documentelor necesare, noul termen de solutionare a cererii prelungindu-se cu perioada cuprinsa intre data notificarii contribuabilului si data prezentarii documentelor suplimentare solicitate.
 
In situatia in care documentele depuse vor trece de verificarile organului fiscal, atunc acesta va intocmi un referat privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contributii de asigurari sociale (puteti consulta modelul in fisierul atasat). Referatul se va intocmi intr-un singur exemplar, se va aviza de seful compartimentului cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale persoane fizice si va fi aprobat de catre conducatorul unitatii fiscale, se precizeaza in proiectul de ordin al Fiscului.
 
Fiscul va stabili baza impozabila in functie de anumite criterii
 
Potrivit proiectului de act normativ lansat in dezbatere publica de Fisc, organul fiscal va stabili baza impozabila pentru recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit si cu titlu de contributii de asigurari sociale in functie de situatia in care se va afla contribuabilul care solicita acest lucru.
 
Astfel, in situatia contribuabililor care vor rezilia in cursul anului fiscal contractele de inchiriere, baza impozabila se va stabili pe baza chiriei prevazute in contractul privind cedarea folosintei bunurilor, incheiat intre parti.
 
Pentru contribuabilii care isi vor inceta activitatea in cursul anului fiscal sau isi vor suspenda temporar activitatea, baza impozabila se va stabili in functie de venitul net estimat prin declaratia privind venitul estimat/norma de venit (formular 220).
 
In cazul corectiei normelor de venit ca urmare a incetarii activitatii in cursul anului, a intreruperii temporare a acesteia, baza impozabila va fi calculata conform normei de venit de la locul desfasurarii activitatii.
 
 

Politica de comentarii : Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material.


Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.


Site-ul http://www.reporterul.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.