Home Social Tinerii chemați la consultări

Tinerii chemați la consultări

Timp de trei zile  tinerii participanți vor avea ocazia de a identifica și explora nevoile lor din comunitate, dar de a propune soluții la acestea.

FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET BOTOȘANI, alături de Fundația Națională pentru Tineret și Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, dau startul consultărilor cu tinerii din județul BOTOȘANI în cadrul proiectului „Tinerii și Fundațiile Județene pentru Tineret”, finanțat în cadrul programului ERASMUS +.

Consultarea va avea loc în perioada 25-27 Martie 2023, la Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani – Centrul de Tineret Botoșani, Blvd. Mihai Eminescu 48 (acces pe la Recepția Hostel Tineret), timp de 3 zile tinerii participanți vor avea ocazia de a identifica și explora nevoile lor din comunitate, dar de a propune soluții la acestea. Mai mult, pentru a reuși cu adevărat să își facă vocea auzită, în cea de a treia zi din cadrul activității, tinerii vor sta față în față cu reprezentanții autorităților publice locale astfel încât, împreună să găsească răspunsuri la nevoile colectate și să le dezbată.

Participarea în cadrul sesiunii de consultare este gratuită, fiind deschisă tuturor tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani, ce locuiesc în Județul Botoșani. Formularul de înscriere, precum și mai multe detalii pot fi regăsite la următorul link https://forms.office.com/e/EWJMvPt5mi.

Totodată, prin această activitate, se urmărește să contribuim la îndeplinirea obiectivelor Anului European al Tineretului în România, sprijinind tinerii, inclusiv prin activități pentru tineret, în special tinerii cu mai puține oportunități, din medii defavorizate și diverse sau care aparțin unor grupuri vulnerabile și marginalizate, pentru a dobândi cunoștințe și competențe relevante și pentru a deveni astfel cetățeni activi și implicați, inspirați de un sentiment european de apartenență.

Persoană de contact: Ștefan Șerban Muscaliuc, email: serban.muscaliuc@fjtbotosani.ro, Tel: 0734384972.

****

Fundația Județeana pentru Tineret Botoșani s-a înființat în data de 1 August 1990, are sediul în municipiul Botoșani, B-dul. Mihai Eminescu nr. 48 și este în proprietatea Casei de Cultură, Științei și Tehnicii pentru Tineret și a Hostelului Tineret aflat în incintă, dar și a Bazei Sportive și de Agrement Botoșani.

Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani este persoană juridică de utilitate publică, ce are drept scop administrarea patrimoniului propriu în folosul tuturor tinerilor și al organizațiilor de tineret din județul Botoșani, cu excepția organizațiilor ce aparțin partidelor, formațiunilor politice. Misiunea noastră o reprezintă prestarea de servicii pentru tineri, în timpul lor liber, dar și oferirea de cazare. Astfel, noi organizăm activități cultural-artistice, educative și sportive.

Avem o vastă experiență în derularea de programe și proiecte locale, regionale, naționale și internaționale. În ultimii ani am desfășurat proiecte de formare a voluntarilor, am organizat tabere și continuăm să promovăm viața asociativă, să susținem manifestările cultural-artistice, să desfășurăm proiecte despre sănătate, de recreere și să oferim alternative de petrecere a timpului liber, toate acestea în spiritul diversității. Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani este o structură federativă, așadar, experiența noastră în derularea proiectelor este dată și de activitatea și proiectele fiecărei asociații membre, în parte.

Fundația Națională pentru Tineret (FNT), este unica structură neguvernamentală pentru tineret de drept privat și utilitate publică legal constituită în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea Tinerilor nr. 350/2006, în a cărei adunare generală sunt desemnați ca membri reprezentanții Fundațiilor Județene pentru Tineret și a Municipiului București. FNT este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ.

Prin structura sa organizatorică de tip piramidal, FNT asigură reprezentarea la nivel central a intereselor a peste 300 de organizații neguvernamentale de tineret de nivel local, de pe întregul cuprins al României, reprezentate în cadrul fundațiilor județene pentru tineret membre, fiind printre cele mai reprezentative structuri neguvernamentale de/pentru tineret din România din punct de vedere al acoperirii teritoriale și al programelor/activităților de tineret derulate.

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) este o organizație neguvernamentală (structură federativă) înființată în baza Decretului Lege nr.150/1990, cu o activitate neîntreruptă din anul 1990. FITT se ghidează după valorile Consiliului Europei (CoE), iar în anul 2016 a făcut din Casa Tineretului din Timișoara primul (și unicul, în continuare) deținător din România al Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret oferit de Consiliul Europei, deținându-l în continuare până în anul 2023.

Exit mobile version