A N U N Ț

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Consiliul Județean Botoșani anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de hotărâre normativ:

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei județene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată 2021-2030. (Proiect nr. 59 din 10.03.2022)

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la adresa www.cjbotosani.ro, secțiunea „Transparență decizională”, subsecțiunea „Informări proiecte de hotărâri cu caracter normativ”.

Propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. privind proiectul de hotărâre normativ supus consultării publice vor fi transmise prin e-mail: consiliu@cjbotosani.ro, până la data de 30.03.2022.

PREŞEDINTE,
Doina-Elena Federovici

Nr. 4982 din 11.03.2022

Exit mobile version