Home Anunturi Consiliul Judetean Botosani Convocare ședință extraordinară a Consiliului Județean Botoșani

Convocare ședință extraordinară a Consiliului Județean Botoșani

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1) și alin. (3), art. 180 alin. (1) şi art. 191 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru data de 20 mai 2022, ora 1000, în Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, situat în mun. Botoșani, Piața  Revoluției nr. 1-3.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, proprietatea publică a Județului Botoșani și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  „Modernizare și extindere Secția Oncologie – str. Marchian nr. 11” în municipiul Botoșani, județul Botoșani. (Proiect nr. 109 din 18.05.2022)

2. Proiect de hotărâre  de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 100 din 07.07.2017 privind aprobarea Proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 2: Botoşani – Iaşi” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 101 din 27.06.2019, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 154 din 26.09.2019 și prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 25 din 18.02.2020. (Proiect nr. 110 din 18.05.2022)

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

Doina-Elena Federovici

Exit mobile version