ANUNȚ

Consiliul Județean Botoșani anunță deschiderea procesului de consultare publică privind un proiect de hotărâre normativ.

Nr. 9142 din 12.05.2022

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Consiliul Județean Botoșani anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de hotărâre normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2023. (Proiect nr. 107 din 11.05.2022)

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la adresa www.cjbotosani.ro, secțiunea „Transparență decizională”, subsecțiunea „Informări proiecte de hotărâri cu caracter normativ”.

Propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. privind proiectul de hotărâre normativ supus consultării publice vor fi transmise prin e-mail: consiliu@cjbotosani.ro, până la data de 27.05.2022.

PREŞEDINTE,

Doina-Elena Federovici

Exit mobile version