Home Anunturi Consiliul Judetean Botosani ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

Autoritatea contractantă: Consiliul Județean Botoșani, mun. Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, Județul Botoșani, cod fiscal 3372955, tel. 0231/514712, fax 0231/514715, organizează licitația publică, conform OUG 57/2019 și HCJ Botoșani nr. 123/2021, în vederea închirierii unui spațiu în suprafață totală de 36,20 mp, aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, amplasat în Dispensarul medical nr. 5, situat în mun. Botoșani, Calea Națională nr 57, compus dintr-o încăpere în suprafață de 12,63 mp, respectiv spațiu comun în suprafață de 23,57mp.

La licitație pot participa persoane fizice sau juridice, române sau străine.

Documentația de atribuire se obține de la Direcția Administrarea Patrimoniului, cam. 322.

Costul documentației de atribuire: 20 lei.

Garanția de participare în sumă de 217,00 Euro, se va achita în lei la cursul BNR din data publicării anunțului, la casieria Consiliului Județean Botoșani, cam.301.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.09.2021, ora 16.00.

Data limită de depunere a ofertelor: 10.09.2021, ora 14.00.

Licitația va avea loc în data de 13.09.2021, ora 11.00 la Consiliul Județean Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, mun. Botoșani, cam. 421- Sala de ședințe.

Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor: Judecătoria Botoșani, mun. Botoșani, bd. M. Eminescu nr. 38, tel. 0231/511 017, fax. 0231/512915, e-mail: jud-botosani@just.ro.

Data transmiterii anunțului pentru publicare: 18.08.2021.

Relații suplimentare la tel nr. 0231/514712, int. 3221.

Exit mobile version