Home Anunturi Consiliul Judetean Botosani Convocare ședință extraordinară a Consiliului Județean Botoșani

Convocare ședință extraordinară a Consiliului Județean Botoșani

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1) și alin. (3), art. 180 alin. (1) şi art. 191 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru data de 14 aprilie 2022, ora 1200, în Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, situat în mun. Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra bunului imobil monument istoric Casă, cod BT-II-m-A-01852, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.17, mun. Botoșani, jud. Botoșani. (Proiect nr. 85 din 11.04.2022)

2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01854, situat în str. 1 Decembrie, nr. 44, municipiul Botoșani, jud. Botoșani. (Proiect nr. 86 din 12.04.2022)

3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric cod BT-II-a-A-01854, situat în str. 1 Decembrie, nr. 52, municipiul Botoșani, jud. Botoșani. (Proiect nr. 87 din 12.04.2022)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Total Actualizat al obiectivului de investiţii ,,Construire Clădire Laborator Microbiologie Boli Infecțioase pentru Biologie Moleculară RT- PCR, str. Ștefan cel Mare nr. 39, municipiul Botoșani, județul Botoșani”. (Proiect nr. 88 din 13.04.2022)

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Investiții complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Botoșani – asistență tehnică în vederea finanțării” cod SMIS 153315 și a cheltuielilor legate de proiect. (Proiect nr. 89 din 13.04.2022)

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
Doina-Elena Federovici

Exit mobile version