Home Anunturi Consiliul Judetean Botosani Convocare şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani

Convocare şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Botoşani

PREŞEDINTELE

 CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (1) și alin. (3), art. 180 alin. (1) şi art. 191 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă extraordinară, pentru data de 09 iulie 2021, ora 1200, în Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, situat în mun. Botoșani, Piața  Revoluției nr. 1-3.

Având în vedere starea de alertă, accesul în sala de ședință va fi permis doar persoanelor cu atribuții în desfășurarea ședinței, persoanelor invitate și reprezentanților presei.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2021. (Proiect nr. 149 din 08.07.2021). 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Botoșani din data de 30 iunie 2021.

   PREŞEDINTE,

  Doina-Elena Federovici

Exit mobile version