Home Anunturi Consiliul Judetean Botosani Convocare ședință ordinară a Consiliului Județean Botoșani

Convocare ședință ordinară a Consiliului Județean Botoșani

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 27 septembrie 2021, ora 1200 în Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, situat în municipiul Botoșani, Piața  Revoluției nr. 1-3.

Având în vedere starea de alertă, accesul în sala de ședință va fi permis doar persoanelor cu atribuții în desfășurarea ședinței, persoanelor invitate și reprezentanților presei.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Botoșani. (Proiect nr. 176 din 09.09.2021)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul „Dispensar medical nr. 3”, situat în municipiul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 42, precum și a documentației de atribuire aferentă licitației. (Proiect nr. 177 din 10.09.2021)

3. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Daniel”, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoşani. (Proiect nr. 190 din 20.09.2021)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoşani. (Proiect nr. 181 din 17.09.2021)

5. Proiect de hotărâre privind modificarea  Anexei  la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.160 din 17.12.2020 privind închiderea serviciului social „Casa de tip familial pentru copii cu nevoi speciale – Casa A” din cadrul Complexului de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani și înființarea Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului. (Proiect nr. 182 din 17.09.2021)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială Suharău. (Proiect nr. 183 din 17.09.2021)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații și terenuri aparținând domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani. (Proiect nr. 184 din 20.09.2021)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani din cadrul structurii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 186 din 20.09.2021)

9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani. (Proiect nr. 187 din 20.09.2021)

10. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Orașului Săveni, județul Botoșani în domeniul public al Județului Botoșani. (Proiect nr. 188 din 20.09.2021)

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru asigurarea continuității activității Consiliului de Administrație al societății. (Proiect nr. 189 din 20.09.2021)

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2021. (Proiect nr. 192 din 21.09.2021)

13. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2021 – 2022. (Proiect nr. 193 din 21.09.2021)

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Botoşani. (Proiect nr. 178 din 14.09.2021)

15. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor. (Proiect nr. 185 din 20.09.2021)

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Grupul de acțiune antibullying al Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani. (Proiect nr. 191 din 21.09.2021)

17. Interpelări.

18. Diverse.

Exit mobile version