Home Anunțuri Anunț convocare AGA

Anunț convocare AGA

DCIM100MEDIADJI_0214.JPG

Consiliul de Conducere al Fundației Județene pentru Tineret Botoșani cu sediul la Casa Tineretului din Municipiul Botoșani, Bd. M. Eminescu nr. 48 convoacă în conformitate cu art. 9 alin (1) din Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare al FJT Botoșani, în ședință extraordinară Adunarea Generală a Asociațiilor în data de 26.01.2023, ora 18.00 la sediul din Municipiul Botoșani.

Adunarea Generală va avea următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind actualizarea datelor asociațiilor cu reprezentanți în AGA a FJT și alte proceduri interne.
  2. Alegerea unui membru în Consiliul de Conducere al FJT Botoșani.
  3. Validarea Regulamentului de admitere și reprezentare al SAT (structura asociativă de tineret) în AGA FJT Botoșani.
  4. Aprobarea Strategiei Fundației Județene pentru Tineret Botoșani.
  5. Aprobare organigramă și stat de funcții FJT Botoșani.
  6. Diverse.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar AGA se reconvoacă în termen de maxim 7 zile în conformitate cu art. 9 alin (3) din Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare al FJT Botoșani.

Exit mobile version