Home Anunțuri A avut loc Recepția finală a obiectivului de investiții: Stația de epurare...

A avut loc Recepția finală a obiectivului de investiții: Stația de epurare a apelor uzate Dorohoi

In data de 16.08.2017, a fost semnat Procesul Verbal de Recepție finală pentru obiectivul de investiții: Stația de epurare a apelor uzate Dorohoi.

”Reabilitarea si extinderea stației de epurare a apelor uzate Dorohoi”, a reprezentat o componentă fundamentală a Proiectului Major „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurarea apelor uzate în județul Botoșani” – Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial Mediu, continuat prin Proiectul Major: „Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate in județul Botoșani” – Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare, implementate de către Societatea Comerciala NOVA APASERV SA Botoșani, ca urmare a semnării Contractului de Finanțare din data de 23 august 2011, respectiv 15 decembrie 2016.

Bugetul total alocat pentru realizarea noului Proiectului Major este de 303.502.226 lei, din care, conform schemei de finanțare, 230.519.950 lei reprezintă finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, echivalent cu 90,944% din valoarea totală eligibilă aprobată. Proiectul Major își propune continuarea și finalizarea Contractelor de Lucrări demarate prin programul derulat anterior și cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Sectorial “Mediu”, a căror finalitate o constituie realizarea unui sistem eficient de alimentare cu apă, la nivelul Operatorului Regional.

Stația de epurare, reabilitată și extinsă, asigură retehnologizarea și extinderea capacităților anterioare, prin promovarea unor tehnologii nepoluante, realizându-se un sistem de tratare a apelor reziduale capabil să reducă impactul negativ asupra cursurilor de apă și a pânzelor de apă freatică, realizându-se conservarea infrastructurii de mediu și conducând implicit la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor din zona.

Alături de celelalte componente ale Proiectului Major și anume:

Îmbunătățirea stațiilor de tratare a apei potabile Cătămărăști și Bucecea;

Extinderea și reabilitarea stației de tratare a apei potabile Ștefănești;

Construirea conductei de aducțiune de la stația de tratare a apei potabile Ștefănești la Săveni și devierea conductelor de aducțiune în zona alunecărilor de teren Leorda;

Extinderea rețelelor de apă și canalizare în aglomerarea Botoșani;

Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în aglomerarea Dorohoi;

Extinderea rețelelor de apă și canalizare în aglomerarea Flămânzi;

Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona;

Construcția stațiilor de epurare a apelor uzate Flămânzi și Vorona;

Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor;

Asistență Tehnică pentru Proiectare și Managementul Proiectului,

componenta de reabilitare a stației de epurare asigură îmbunătățirea calității apei epurate, astfel încât să corespundă în totalitate exigențelor impuse de normativele naționale și europene.

Prin finalizarea reusită a Contractului de Lucrări, se garantează atât respectarea legislației europene în vigoare privind conservarea condițiilor de mediu, cât și îndeplinirea obiectivelor și prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Exit mobile version