DECLARATII care se depun MAI DEVREME ca de obicei la ANAF, in luna DECEMBRIE. Vezi CALENDARUL FISCAL

In ultima luna a anului, calendarul depunerii declaratiilor fiscale la ANAF este diferit fata de celelalte luni ale anului.

Declaratiile fiscale care se depuneau de obicei pana in data de 25 a lunii trebuie transmise, in decembrie, mai devreme cu cateva zile, potrivit ANAF. 
 
Acest lucru se aplica si pentru platile scadente de obicei in 25, care, in aceasta luna, vor trebui efectuate mai devreme, scrie avocatnet.ro. 
 
Astfel, zilele de 8, 10, 15 si 21 sunt termenele limita pentru depunerea la autoritatile fiscale a diferitelor formulare si raportari.
 
Asadar, 8 decembrie este termenul limita pentru:
 
– Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, Formularul 092. Se depune de contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul calendaristic si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa-si modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar.
 
Urmatoarele declaratii trebuie depuse pana pe 10 decembrie:
 
– Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, Formularul 010. Se depune de catre persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
 
– Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane, Formularul 020. Se depune de persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
 
– Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP nr. 250/2013), Formularul 070. Se depune de catre contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere.
 
– Declaratia pe propria raspundere pentru indeplinirea condiţiei prevazute la art. 160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal, Formularul 089. Se depune de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal stabilite in Romania, conform art. 125^1 alin. (2), cu licenta de furnizare a energiei electrice, care indeplinesc conditia mentionata.
 
– Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal, Formularul 096. Se depune de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.
 
Pana pe 15 decembrie trebuie efectuate raportarile de mai jos:
 
– Situatia eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna/anul se depune de antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
 
– Situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna/anul se depune de antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
 
– Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna/anul pentru luna precedenta se depune de operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final, pentru produse energetice, pentru alcoolul etilic si produse alcoolice.
 
– Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna/anul pentru luna precedenta se depune de operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final, pentru produse energetice, pentru alcoolul etilic si produse alcoolice.
 
– Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
 
– Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precedenta se depune de antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.
 
– Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta se depune de antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile.
 
– Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie, pentru luna precedenta se depun de antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
 
– Jurnalele privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie, pentru luna precedenta se depun de antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
 
– Situatia privind livrarile de produse accizabile, pentru luna precedenta se depune de operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat.
 
– Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta se depune de antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
 
Chiar daca nu este declaratie fiscala, pana pe 15 decembrie trebuie depusa declaratia INTRASTAT, al carei prag valoric este de 500.000 de lei pentru introducerile intracomunitare de bunuri si de 900.000 de lei pentru expedierile intracomunitare de bunuri. Termenul limita de transmitere a acestei declaratii il reprezinta intotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta, chiar daca intr-o luna aceasta este o zi libera, precum sambata sau duminica. Totusi, declaratia poate fi depusa online si in prima zi lucratoare care urmeaza datei de 15 (daca aceasta este o zi libera), fara penalitati. 
 
Exista plati care se fac pana pe 15 decembrie. Aici sunt incluse:
 
– Impozitul pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind incasarile din spectacole;
– Plata anticipata de 50% din impozitul pe venitul din activitaţile agricole;
– Contribuţia la asigurarile sociale de sanatate, aferenta semestrului II – se plateste de catre contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin (1) lit. g).
– Declaratiile cu termenul pe data de 25 a lunii se depun pana pe 21 decembrie
 
Conform calendarului obligatiilor fiscale publicat pe site-ul ANAF, formularele care se depuneau de obicei pana in data de 25 a lunii trebuie transmise la Fisc, in luna decembrie, mai devreme. Mai exact, pana pe 21 decembrie, cel tarziu, contribuabilii trebuie sa transmita catre ANAF urmatoarele documente:
 
– Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, Formularul 100, format electronic. Se depune lunar de contribuabilii prevazuti in OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1 si trimestrial de contribuabilii prevazuti in OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2. De asemenea, se depune la alte termene de contribuabilii prevazuti in OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4.
 
– Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, Formularul 112. Aceasta se depune pentru luna precedenta, de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, precum si de institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului.
 
– Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta, Formularul 224. Se depune de persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
 
– Decontul de taxa pe valoarea adaugata, Formularul 300, format electronic. Se depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 Codul fiscal.
 
– Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta, Formularul 301, format electronic. Se depune de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
 
– Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, Formularul 307. Se depune de persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin. (5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din Codul fiscal.
 
– Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, Formularul 311. Se depune de persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii/prestari de bunuri/servicii care sunt obligate la plata TVA.
 
– Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta, Formularul 390 VIES. Se depune de contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
 
– Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestrul etc.; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din Codul fiscal), Formularul 394. Se depune de:
 
– persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din CF obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din CF, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1);
– persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din CF, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.
– Chestionarul pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania. Se depune de catre persoanele fizice care au sosit in Romania dupa 1 ianuarie 2009 si care continua sa fie prezente in Romania si dupa 1 ianuarie 2012. De asemenea, se depune si de catre persoanele fizice care sosesc in Romania si au o sedere in statul roman o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.
 
– Notificarea pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare – Formularul 097. Se depune de catre persoanele impozabile, inregistrate conform art. 153 Cod fiscal, care aplica sistemul TVA la incasare şi care, in perioada fiscala anterioara din anul curent (luna sau trimestrul, dupa caz), depaşesc plafonul de 2.250.000 lei. Persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare şi care nu depaşesc in cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţa la aplicarea sistemului respectiv, prin opţiune, depun notificarea pentru ieşirea din sistem intre data de 1 şi 25 ale oricarei luni.
 
Pana pe 21 decembrie, trebuie raportate si platite obligatiile pentru Fondul de mediu.
 
Si impozitele si taxele aferente lunii noiembrie se platesc mai devreme
 

Nu doar declaratiile fiscale care aveau, de obicei, termen pe data de 25 a lunii se depun mai devreme luna aceasta. De asemenea, taxele si impozitele aferente lunii noiembrie se achita pana pe 21 decembrie. Este vorba despre urmatoarele plati:

 
– Accize;
– TVA;
– Impozit pe titeiul si gazele naturale din productia interna;
– Impozit pe veniturile nerezidentilor;
– Impozit pe salarii (OP separat pentru Sediu Social si fiecare sediu secundar, daca este cazul);
– Impozit pe veniturile din activitati independente, cu regim de retinere la sursa;
– Impozit pe veniturile din dividende platite in luna noiembrie;
– Impozit pe veniturile din dobanzi;
– Impozit pe alte venituri din investitii;
– Impozit pe veniturile din pensii;
– Impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc;
– Impozit pe veniturile din alte surse;
– Impozitul retinut la sursa in noiembrie – se plateşte de catre contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din contracte/convenţii civile şi de agent, din expertiza contabila, tehnica, judiciara şi extrajudiciara, de catre contribuabilii persoane fizice care obţin venituri dintr-o asociere cu o persoana juridica, de catre cei care realizeaza venituri din premii şi jocuri de noroc, precum şi de catre nerezidenţii care obţin venituri;
– Impozitul pe reprezentanta – transa a II-a – se plateste de catre persoanele juridice straine cu reprezentanta in Romania;
Impozitul pe venit – plata anticipata aferenta trimestrului al IV-lea din 2015 – se plateste de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform art. 71 din Codul fiscal;
– Taxa pentru licenta de organizare a jocurilor de noroc, aferenta anului 2015 –  se plateste de catre organizatorii de jocuri de noroc;
– Taxa anuala pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator – se plateste de catre organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine;
– Contributia la asigurarile sociale de sanatate – trimestrul al IV-lea – se plateste de catre contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e), h) si i);
– Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale.
 

1 COMMENT

  1. Cum sa faci bani pe net! Acum s-a lansat un sistem care te invata simplu, pas cu pas, cu extrem de multe detalii, cum sa faci bani pe net. Vrei si tu sa stii cum sa faci bani pe net? E timpul sa lasi la o parte rutina serviciului si sa incepi o viata noua! La noi gasesti tot ceea ce ai nevoie: o echipa dinamica, multa seriozitate si, mai ales, posibilitatea reala si verificata prin care tu sa castigi bani! Cere acum detalii la adresa de email: cmalina10@yahoo.

Comments are closed.

Politica de comentarii : Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material.


Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.


Site-ul http://www.reporterul.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.