Home Economie IMPOZITUL pe VENIT si CONTRIBUTIILE SOCIALE TREBUIE PLATITE pana MIERCURI, 25 martie

IMPOZITUL pe VENIT si CONTRIBUTIILE SOCIALE TREBUIE PLATITE pana MIERCURI, 25 martie

Ziua de 25 martie 2015 este ultima zi in care se mai pot plati impozitul pe venit si contributiile sociale datorate statului de persoanele fizice autorizate si ceilalti contribuabili care realizeaza venituri din activitati independente, fara ca acestia sa fie sanctionati. De pe 26 martie, vor incepe sa curga sanctiunile financiare pentru cei care nu s-au incadrat in termenul de plata. Mai exact ce risca cei care intarzie cu plata?

Persoanele fizice autorizate si ceilalti contribuabili care realizeaza venituri din activitati independente trebuie sa plateasca la stat in aceasta luna impozitul pe venit si contributiile sociale, acestea reprezentand plati anticipate aferente primului trimestru din 2015.  
 
Sanctiunile aplicate de ANAF pentru cei care nu se incadreaza in termen PFAsunt stabilite de Codul de procedura fiscala.
 
Plata anticipata a impozitului pe venit aferenta trimestrului I 2015 trebuie efectuata de persoanele fizice organizate ca intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizeaza venituri din activitati independente (comerciale, prestari servicii), profesii libere, cedarea folosintei bunurilor.
 
In plus, contribuabilii care desfasoara activitati independente sau profesii libere trebuie sa plateasca si contributiile de asigurari sociale, reprezentand platile anticipate aferente primului trimestru din acest an, respectiv:
 
– contributia de asigurari sociale (CAS) in cota de 26,3%;
– contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) in cota de 5,5%.
 
Codul de procedura fiscala prevede ca pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se aplica, dupa acest termen, dobanzi si penalitati de intarziere.
 
Astfel, pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul de plata, reprezentand impozitul pe venit, se datoreaza dobanzi dupa cum urmeaza:
 
a) pentru anul fiscal de impunere, dobanzile pentru platile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plati anticipate se calculeaza pana la data platii debitului sau, dupa caz, pana la data de 31 decembrie;
b) dobanzile pentru sumele neachitate in anul de impunere potrivit lit. a), se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator pana la data stingerii acestora inclusiv;
c) in cazul in care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuala este mai mic decat cel stabilit prin deciziile de plati anticipate, dobanzile se recalculeaza, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere, la soldul neachitat in raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuala, urmand a se face regularizarea dobanzilor in mod corespunzator.
 
Nivelul dobanzii este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere.
 
In plus, plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza si cu penalitati de intarziere, nu doar cu dobanzi.
 
Asadar, PFA care nu achita pana pe 25 martie taxele la stat vor plati pentru fiecare zi de intarziere o penalitate de 0,02%, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
 

Exit mobile version