Home Social Creștere nesemnificativă a șomajului

Creștere nesemnificativă a șomajului

Rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Botoșani în luna decembrie 2022 este de 3,14%.

La sfârșitul lunii decembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3.384 șomeri (din care 1.536 femei), rata șomajului fiind de 3,14%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,13%, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de doar 0,01 pp.

Din totalul de 3.384 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 784 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.600 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență 2.384 șomeri provin din mediul rural și 1.036 sunt din mediul urban.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani 39,81%. Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 22,37% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 18,71%, cei cu învățământ profesional 15,52%, cei cu studii superioare sunt 2,16% iar cei cu învățământ postliceal 1,45%.

Exit mobile version