Home Social Peste 4.000 de anchete sociale făcute de funcționarii de la DAS

Peste 4.000 de anchete sociale făcute de funcționarii de la DAS

Funcționarii Serviciului Protecția Copilului și Intervenție în Situații de Urgență din cadrul Direcției de Asistență Socială Botoșani au realizat anul trecut un număr impresionant de anchete sociale.

Dintre cele 4.187 de anchete sociale, cele mai multe, respectiv 1.212, au fost necesare la Comisia de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap. La acestea se adaugă, printre altele, 1.011 de anchete sociale pentru comisia de evaluare a copilului cu handicap (obțineri certificat și reînnoiri); 258 de anchete sociale în vederea instituirii/menținerii/revocării măsurii de plasament la asistent maternal profesionist; 206 de anchete sociale pentru instituirea/menținerea/revocarea măsurii de plasament rezidențial; 189 de anchete sociale pentru obţinerea şi reînnoirea certificatului de orientare şcolară și profesională; 198 de anchete sociale vizând instituirea/menținerea/revocarea măsurii de plasament familial; 154  de anchete sociale solicitate de Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru copii aflaţi în dificultate; 89 de anchete sociale pentru internarea în unităţi de asistenţă medico-socială şi reevaluări ale persoanelor vârstnice și adulte cu dizabilități etc. 

În atenția funcționarilor acestui serviciu au fost și copiii aflați în diferite situații de risc.

„Colegii noștri au monitorizat și analizat situația copiilor aflați în dificultate și modul în care se respectă drepturile acestora și au derulat activități de prevenire a separării copiilor de familiile lor. Totodată, ei au identificat și evaluat situațiile care au impus acordarea de servicii și/sau beneficii pentru prevenirea separării copiilor de familiile lor și au asigurat consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, drepturilor copilului şi serviciilor disponibile pe plan local”, a declarat viceprimarul Liviu Toma.

Potrivit edilului, funcționarii Serviciului Protecției Copilului și Intervenție în Situații de Urgență au monitorizat aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului delincvent și au vizitat periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii/ beneficii sociale, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

S-au aflat în atenția funcționarilor serviciului copiii în risc de abandon școlar precum și familiile acestora, dar și copiii care au beneficiat de o măsură de protecție socială și au fost reintegrați în familii.

„Direcția de Asistență Socială a colaborat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și alte instituții și a urmărit punerea în aplicare a hotărârilor Comisiei pentru protecția copilului precum și a instanței de tutelă referitoare la situația copiilor din municipiu. Activitatea direcției a mai inclus monitorizarea persoanelor vârstnice aflate în situație de risc și asigurarea de servicii și beneficii sociale în vederea prevenirii excluziunii sociale”, a mai precizat viceprimarul Liviu Toma.

Exit mobile version