Home Economie FISC: Persoanele fizice cu venituri din activitati independente trebuie sa isi declare...

FISC: Persoanele fizice cu venituri din activitati independente trebuie sa isi declare baza de calcul pentru CAS pana la 31 ianuarie

Cum si unde se depune formularul
Declaratia 600 se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusa declaratia este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care difera de cea de domiciliu.
De asemenea, formularul se poate depune online de catre contribubilii care au un certificat digital calificat de semnatura electronica.
Declaratia 600 se va depune anual pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.
In cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal, declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se va depune in termen de 15 zile de la inceperea activitatii.
In baza declaratiei 600 depusa, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste contributia sociala anual datorata si termenele de plata.
Contributia la pensii se plateste trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Exit mobile version